Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Преместваеми търговски обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 на Столичния общински съвет)Осъществяване на рекламна дейност

Осъществяване на рекламна дейност

Чл. 70. (1) Рекламната дейност по чл. 69. се упражнява чрез следните  рекламни средства:

1. рекламни елементи по смисъла на Раздел първи;2. чрез рекламни превозни средства;3. реклама по строежи;

4. художествени рекламни изображения;

5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните пространства за широко обществено ползване.

.
продължава>
 

Допълнителни разпоредби

Чл. 79. Кметът на общината и кметовете на райони упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

Чл. 80. (1)  Лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл. 57а, ал.1 от Закона за устройство на територията и за нарушения по Глава втора и Глава трета. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

(2)  В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент.

.
продължава>
 

Допълнителни разпоредби

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

1. „Типов проект" е инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента.

2. „Рекламна площ” по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за извършване на рекламна дейност. Рекламна площ на ажурна реклама (фирмено лого, надпис и други подобни), които не са поставени върху носеща плоскост е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на рекламата. Рекламна площ на реклама, разположена върху носеща плоскост е площта на носещата плоскост. Рекламна площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура.

.
продължава>
 


Страница 4 от 4

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 52 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter