Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Преместваеми търговски обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 на Столичния общински съвет)Видове преместваеми обекти

Раздел І.

Видове преместваеми обекти

Чл. 5. (1) Преместваеми са обектите, поставени в поземлени имоти въз основа на разрешение за поставяне по реда на тази наредба, които служат за търговски и други обслужващи дейности и представляват павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, както и други елементи на градското обзавеждане (обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

.
продължава>
 

Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Раздел ІІІ.

Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Чл. 10. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.

(2) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на Столична община след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

.
продължава>
 

Поставяне на преместваеми обекти

Раздел ІV.

Поставяне на преместваеми обекти

Чл. 17. (1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Искането за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.

.
продължава>
 

Елементи на градското обзавеждане

Раздел V.

Елементи на градското обзавеждане

Чл. 21. (1) Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски продукти, въведени в серийно производство, предназначени за конкретна некомерсиална функция.

(2) Класификацията на елементите на градско обзавеждане, обединени в системи по функционален признак, се определя съгласно Приложение № 10.

.
продължава>
 

Рекламни елементи - Общи положения

Раздел І.

Общи положения

Чл. 24. Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са класифицирани по вид и параметри в Приложение 6. .

продължава>
 


Страница 1 от 4

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 140 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter