Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Районна администрация

Даниела Райчева - Кмет

сряда 09.00 – 12.00 02/ 936-11-14

Антоанета Михайлова - Зам. кмет

сряда 09.00 – 12.00

02/ 991-72-54

Емилия Аспарухова - Секретар

всеки работен ден 02/ 991-64-36

Милена Банкова - Главен инженер

понеделник 14.00-16.30
четвъртък 09.00-12.00
02/ 991-74-16

арх. Бойко Панчев - Главен архитект

понеделник 14.00-16.30
четвъртък 09.00-12.00

Детелина Трайкова
- Финансов контрольор

02/ 991-72-76

Център за информация и обслужване на граждани

Фронт – офис

08.00 – 17.30

02/ 991-72-78
02/ 991-72-30

Отдел "Човешки ресурси и правно нормативно обслужване"

Зоя Манолова
- Началник отдел

02/ 991-73-36

Снежа Трендафилова
- Главен юрисконсулт

понеделник  14.00-16.30
четвъртък  09.00-12.00

02/ 991-76-35

Отдел "Административно, техническо и информационно обслужване"

Параскева Пенева
- Началник отдел

02/ 991-73-44
Галя Евтимова
- Главен специалист
ЕСГРАОН
02/ 991-73-44

Отдел "Финансово
– счетоводна дейност"

Павлина Стратиева
- Началник отдел


02/ 991-73-01

Румяна Петрова - Главен счетоводител


02/ 991-72-76

Величка Лозева -
Главен счетоводител "Образование"

02/ 991-72-76

Отдел "Общински имоти и жилищно настаняване"

Славия Иванова
- Началник отдел

понеделник: 14.00-16.30
четвъртък: 09.00-12.00

02/ 991-73-33
Сектор "Образование, култура, вероизповедание и спорт"

Мария Сотирова
- Началник сектор

02/ 991-72-45

Георги Алексиев
- Главен специалист "Връзки с обществеността"

Сектор "Регистрация и контрол на търговската дейност"

Биляна Алексова
- Главен специалист

понеделник : 14.00-16.30
четвъртък : 09.00-12.00

02/ 991-73-33

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

Милена Банкова 
- Главен инженер


02/ 991-74-16

Зорница Станчева -
Старши експерт "Екология"

02/ 991-74-16

Отдел "отбранително мобилизационна подготовка и управление при кризи"

Началник отдел

02/ 991-74-10

Дежурни по РСС

02/ 991-74-10

Отдел "Военен" -


Борислав Дерменджиев
- Старши специалист

02/ 991-75-74
Отдел "Градоустройство, архитектура и контрол по строителството"

Владимир Господинов
- Главен специалист "Контрол по строителството"

понеделник : 14.00-16.30
четвъртък : 09.00-12.00
Сектор "Геодезия и кадастър"
понеделник : 14.00-16.30
четвъртък: 09.00-12.00

 

.
Последно променен на Събота, 17 Март 2012 22:41  

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 42 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter