Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Стартира изграждането на защитено жилище

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”  СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

То е част от проект „Живот в общността, чрез създаване на наблюдавано жилище в Район „Нови Искър” – СО”. Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." и Европейския социален фонд.

.

Той цели подобряване на социалните услуги чрез създаване на "Наблюдавано жилище", което ще има за цел оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години от Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ).

 

Проектът отговаря на стратегическата цел на ОП „Развитие на човешките ресурси" да се подобри качеството на живот на хората в България чрез целенасочена социална грижа за човешкия капитал и чрез постигане на високи нива на заетост. Превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици на млади хора в риск е друга сред основните цели, стоящи зад реализацията на проекта. Проектът ще се реализира на няколко етапа, които включват извършване на ремонт на сградата, предвидена за социалната услуга „Наблюдавано жилище", изработване на методика за подбор на целевата група, която ще се включи в проекта, избор и обучение на персонал за извършване на социалната услуга, изготвяне на правилник за работа и управление на наблюдаваното жилище. Общата стойност на проекта е в размер на 77 692, 76 лв.

citybuild.bg

 

База за Годишни Технически Прегледи
кв. Кумарица , ул. Светлина 10А тел: 0888 76 76 77

В базата се извършват периодични прегледи за техническа годност на превозните средства - леки и лекотоварни автомобили..

Продължава...

 

В момента има 43 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter