Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Кмет на район „Нови Искър”

Даниела Руменова Райчева

 

Телефон: 02/ 936 11 14

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Приемен ден: всяка сряда от 09.00 – 12.00 ч. след предварително записване

.

 

Кметът на район:

- изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;

- организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

- отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

- назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

- приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

- води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

- осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

- осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

- организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

- представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;

- организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;

- изпълнява функции, възложени му от кмета на Столична общината;

Кметът на район може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Кметовете на райони се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на районит

 

Последно променен на Събота, 17 Март 2012 21:01  

База за Годишни Технически Прегледи
кв. Кумарица , ул. Светлина 10А тел: 0888 76 76 77

В базата се извършват периодични прегледи за техническа годност на превозните средства - леки и лекотоварни автомобили..

Продължава...

 

В момента има 63 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter