Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Проект за „Превенция и управление при кризи, породени от природни бедствия“

Столична община ще бъде домакин на третата международна среща по проект „Превенция и управление при кризи, породени от природни бедствия“”- GOES - Good on Emergency Situations

Днес в София започва третата международна среща на партньорите по проект “Превенция и управление при кризи, породени от природни бедствия”-

.

 

Двугодишният проект се съфинансира по програма „Гражданска защита” на Европейския съюз и целта му е подготовката и прилагането на модели, базирани на информационните технологии, които да бъдат ефективни за преодоляване на нежелани последствия върху пътната инфраструктура при аварийни ситуации.

Проектът се намира във втората си година на изпълнение. В предварителната фаза е извършено проучване за различните начини на организиране на дейностите в партньорските организации при настъпване на събитие, оказващо въздействие върху управлението на трафика, за подаването на информация към отговорните институции и вземането на управленски решения за предотвратяване на нежелани последствия за населението. На база направен анализ италианските партньори са разработили със съдействието на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН стандартизирана Web-базирана информационна система, ползваща open source географски информационни системи, свързана с ефективното използване на транспортната инфраструктура при кризи.


Общински служители ще предават чрез мобилни устройства попълнена унифицирана бланка от кризисен участък, описваща проблемна ситуация на пътната мрежа. През Интернет връзка ще бъдат изпращани бланката за събиране на информация и снимка на засегнатия участък, като постъпващите данни ще се събират в централен сървър на Столична община. При наличие на необходимата техника тази информация ще може да бъде предавана освен от служители, и от редови граждани по места. След постъпване в сървъра информацията ще се обработва, проверява и компетентният орган ще взема ръководно решение за реакция. Проектът предвижда системата да се въведе в експлоатация в общинските администрации на градовете Анкона, Валенсия и София, които си партнират в проекта „Превенция и управление при кризи, породени от природни бедствия” – GOES, и да бъде част от обща европейска система за управление при кризи.


Особено полезно за Столична община ще бъде доставката от бюджета на София по проекта на сървърната система за обработка на информацията и на мобилни устройства, работещи през Интернет, за предаване на информацията. Общината ще е част от системата, работеща с информацията за предотвратяване на нежелани последствия при възникване на природни катаклизми, нарушаващи пътната инфраструктура и ще разполага с подготвени кадри, които да могат да реагират адекватно при аварии.


До края на настоящата година проектният график предвижда провеждането в Столична община на обучение на персонала с отговорности по използването на пътната мрежа и гражданската защита на населението за използване на разработения модел. В последния етап предстои експериментално, а в последствие и редовно пускане в действие на международната информационна система за използване на пътната инфраструктура в условия на кризи.

Срещата в София включва заседания на Управляващия комитет, на административно-финансовите органи и на техническите екипи на партньорите по проект GOES.

Участието си в срещата вече са потвърдили всички представители на партньорския консорциум - провинция Анкона (Италия) – водещ партньор, общинската администрация на Регион Марке (Италия), висшият мениджмънт на общинската полиция във Валенсия, община Валенсия (Испания), Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН и Столична община. С изпълнението на проекта в Столична община са ангажирани направленията «Обществен ред, сигурност и защита при бедствия», «Транспорт и транспортни комуникации» и дирекциите „Информационно обслужване и технологии” и «Европейски програми и проекти», които ще запознаят представителите на партньорите в проект GOES с напредъка по подготовката за внедряване на новия стандартизиран модел за противодействие при кризи, както и на кадри, които да реагират ефективно при настъпване на аварии с въздействие върху пътната инфраструктура.

 

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 80 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter