Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Фирмени надписи

Раздел І.

Фирмени  надписи

Чл. 41. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

1.   върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;

2.  вертикално или хоризонтално по фасадите когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от ¾ от площта на сградата на нежилищни сгради, в които се осъществява дейността на лицето.

.

(3)    Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.

 

(4)   Когато фирменият надпис по чл. 41, ал. 2, т. 2 се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м. от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м. Фирменият надпис по чл. 42, ал. 2, т. 1 не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м., когато е разположен на височина под 2,50 м. от нивото на терена.

Чл. 42. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.

(2)  В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изг­раждане или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.

(3) Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената.

Чл. 43. Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.

Чл. 44. (1) Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

(2) Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта."

Чл. 45. Фасадите на търговските обекти, извън витрините и на одобрените с  инвестиционния проект места, не могат да се ползват за излъчване на рекламни послания.

 

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 200 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter