Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обява 29052012

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 18.06.2012Г. – 06.07.2012Г. В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ „DE MINIMIS” ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ОВЦЕ-МАЙКИ И КОЗИ-МАЙКИ ПРЕЗ 2012Г.

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отглеждат овце-майки и кози –майки, отговарящи на следните условия:
• Притежават най-малко 50 броя овце-майки в стадото, или
• Притежават най-малко 50 броя кози-майки в стадото, или
• Притежават най-малко 50 броя овце-майки и кози-майки в стадото.
• Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012г.
• ЕТ и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на ЗТР.
• Да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”. При наличие на изискуеми и ликвидни задължения към Фонда същите се прихващат от помощта, по смисъла на чл. 103 от Закона за задълженията и договорите.

Размер на предоставена Държавна помощ:
Общия размер на предоставените на един земеделски производител помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 7500 евро (14668.70лв.) за период от три данъчни години /2010г.-2012г./

Срокове на помощта
Срок за подаване на заявленията - от 18.06 - 06.07.2012г.;
Срок за договаряне на средствата в отдел „ПСМП” - от 16.07 - 31.07.2012г.
Крайна дата за изплащане на средствата - до 10.08.2012г.

За допълнителна информация може да ползвате сайта Държавен фонд „Земеделие” www.dfz.bg или посочения по-долу адрес и телефони:
гр. София, ул. Гусла № 3, ет. 1, стаи № № 103 и 106
тел. 02/81-87-140; 02/81-87-136; 02/81-87-135; 02/81-87-120;

 

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 65 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter