Home
добре дошли!
Община
Образование
Търговия
Индустрия
Новини
Хоби
FAQs
Links
спорт
Услуги
обяви
История
Технологии
Транспорт
Финанси
Празници
Култура
Календар
Архив
Религия
Галерия
ДПБ Св. Ив. Рилски
Локомотив София
ГПК
Фотогалерия
Агенция за траурни услуги и ритуали - Кратос
Агенция за траурни услуги и ритуали - Кратос
архив
Свързани елементи
Home arrow обяви arrow Имоти Продава arrow Общински обяви arrow П И С М О – П О К А Н А
П И С М О – П О К А Н А
3 окомври 2011 в 20:42

Столична община
ПИСМО – ПОКАНА

ЗА ДОБРОВОЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕПИНЦИ

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА
ФИРМА „ РАМО ГРУП” – ЕООД,
УЛ. „ ИВАН СУСАНИН” № 60,  вх.А,  ет. 1  ап. 1,
КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ

ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Подадено Заявление № 9400- Ж-91/16// 06.07.2011г. за стартиране провеждането на процедура по прилагането на чл.34 от ЗСПЗЗ, подадено от Светлозар Симеонов Кръстев, живуща в г. София, ж.к „Люлин”, бл. 026, вх.Б ап. 21

П И С М О – П О К А Н А

ЗА ДОБРОВОЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕПИНЦИ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

В качеството Ви на управител  на „РАМО ГРУП”- ЕООД  и на правно основание чл.26, ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че сте заинтересовано лице по образувано административно производство за прилагане на чл.34 от ЗСПЗЗ – изземване от Кмета на община/ район на земеделска земя с възстановено право на собственост, неправомерно ползвана от Вас съобразно с обстоятелствената част от Заявление вх.№ 9400-Ж-91/16// 06.07.2011г., депозирано в районна администрация „Нови Искър”-СО

1. Имот №923003, пасище, мера с площ 2.320 дка, V кат., местност ”Голяма могила”,  в землището на с.Чепинци;

С получаването на документи за собственост от ОСЗ – „Нови Искър”, Решение № 1411/07.12.1998г. , Нотариален акт № 181, том I, рег.№ 1952, дело№ 97/ 2002г. ,  Скица № КО 3913/ 04.07.2011г., на Светлозар Симеонов Кръстев става реален собственик на възстановения имот.

Жалбоподателят, твърди че ползвате част от горецитираният имот с площ 1138кв.м видно и от Скица с координати към Трасировъчен карнет № 923003/12.08.2010г. 

Поради налични в районната администрация „Нови Искър”-СО данни за липса на правно основание относно Вашето ползване на цитирания  в \Заявлението  земеделски имот, в 14 / четиринадесет/ дневен срок, считано от получаване на настоящата Покана, Ви указвам доброволно:

Да освободите и прекратите ползването на частта от  горецитираният земеделски имот, собственост на Светлозар Симеонов Кръстев, която Вие владеете без правно основание  и я  приведете във вида в който е била преди приобщаването и  към Вашия собствен имот. 

При неизпълнение на указанията ни в посочения с настоящата Покана срок, ще пристъпим към издаване на Заповед за парафиране от Кмета на Столична община във връзка с чл.34 от ЗСПЗЗ по принудително изземване на частта от  горецитираният земеделски имот от Вас в качеството Ви на неправомерен ползвател.

 

КМЕТ НА

РАЙОН „ НОВИ ИСКЪР”:

/ инж. В. Котов /

Документа в pdf формат изтеглете от ТУК

 

<Previous
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013Г.

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 64 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter