Home arrow Община arrow Обществени поръчки arrow Общински обяви arrow "Обявена е обществена поръчка в АОП под № 01266- 2010- 0004/16.09.2010г.,
"Обявена е обществена поръчка в АОП под № 01266- 2010- 0004/16.09.2010г.,
13 септември 2010 в 13:44

 ОБЯВА: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”- СО
Обшествна поръчка  за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО- Район “Нови Искър”.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-78; 991-72-30; е-mail:


На основание Решение № РД-09-03-02/13.09.2010г. на Кмета на район „Нови Искър”- СО, чл. 16, ал. 8 вр. с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП , чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 125, ал. 1, т. 2 от Правилник за организацията и дейността на СОС,

Район „Нови Искър”- СО обявява провеждането на публично оповестен конкурс по ЗОП – открита процедура, с предмет:

„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО- Район “Нови Искър”.

Документацията за участие в процедурата може да се разгледа на интернет страницата на Район „Нови Искър”- СО- www.noviiskar.org

Срок за закупуване на конкурсна документация- всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа до 20.10.2010г. включително, от Фронт- офис на район „Нови Искър”- СО, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Цена на конкурсна документация- 60 /шестдесет / лв. с включен 20 % ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 1500 лв./хиляда и петстотин лева/, представена под формата на парична сума, внесена по сметка на СО- район „Нови Искър”- IBAN BG72SOMB 91303124904501 , BIC: SOMBBGSF, в “Общинска банка” АД, клон «Денкоглу» №28

Срок за получаване на оферти- всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа на 01.11.2010г. включително.

Дата на провеждане на конкурса: 02.11.2010г., от 10:00 часа в Ритуалната зала на район „Нови Искър”- СО, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

За информация: район „Нови Искър”- СО, отдел „Правно- административно обслужване и човешки ресурси”- Снежа Трендафилова, Борислав Младенов, Толя Евлогиева, тел.: 02/ 991-76-35, факс: 991-76-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 2 бр. файла с Документация за обществената поръчка.

 

Кмет на район
„Нови Искър”
инж. Валентин Котов:………………………… 

За подробности - виж всички документи!

<Previous   Next>
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013Г.

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 44 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter