Home arrow Община arrow администрация arrow Телефони на районна администрация "Нови Искър"
Телефони на районна администрация "Нови Искър"
10 окомври 2011 в 03:16

актуализиран 12.12.2012

 
02/ 991-72-78,
02/ 991-72-30,

 02/ 991 74 10
 
факс
фронт Офис
02/ 991-76-23
02/ 991-62-46
Стая
Служител / отдел
Вътрешен
Директен
204
Кмет – Даниела Райчева 
33
тел: 02 936-11-14
факс: 02/991 76 23
203

37
02 991-64-36
205

38
02 991-74-06
207
Зам. кмет – Антоанета Михайлова
34
02 991-72-54
202

27
02 991-74-16
206
ВОЧР- Зорница Димитрова
36
02 991-73-36
204
Тех. Секретар – Т. Симеонова
9
02 936-11-14
101
Дежурни РСО
20
02 991-74-10
102
ОМбП – Стойчо Стоев
21
02 991-74-10
.
Експерт “Връзки с обществеността” – Георги Алексиев
31
 
103
Каса – Лиляна Апостолова
22
 
104
Нач. отдел „ФССД” – Павлина Стратиева
23
02 991-73-01
105
Счетоводство:
Мл. счетоводител – Б. Христова
Мл. счетоводител – В. Вацева
Мл. счетоводител – Ил. Христова
Мл. счетоводител – Т. Сашова
Мл. Счетоводител – Цв. Цветкова
Мл. Счетоводител – К. Борисова
Касиер „Наеми и такси” – Т. Симеонова
24
02 991-83-77
106
АТИО:
Инж. П. Пенева
Снежинка Апостолова
Галя Ефтимова
Росица Соколова
Ал. Кръстанова
25
02 991-73-44
     
107
Гл. счетоводител – Юлия Панова
26
02 991-74-03
108
Гл. инженер – Т.Тодоров
Ст. експерт УТБЕЗГ – М. Банкова
инж. Л. Григоров
31
02 991-64-59
109
ФБС „Просвета” :
Гл. счетоводител – Р. Петрова
Ст. счетоводител – В. Лозева
Мл. счетоводител – Д. Трайкова
Мл. счетоводител – Р.Божилова
28
02 991-72-76
110
Н-к сектор „ПКС” – Мария Сотирова
Ст. експерт „Култура” – Н. Мирчева
Секретар „НМКБППНМ” – Ив. Борисов
29
02 991-72-45
201
Н-к отдел „ОИиЖН” – Славия Иванова
Н-к сектор „ЖН” – .....................
Ст. спец. „ОИ и ЖН” – Т. Лозанова
Ст. спец. „ОИ и ЖН” – Ц. Сандова
30
02 991-73--33
208
Н-к Сектор „Благоустройство, екология, земеделие и гори”– инж.Т. Йончева
Ст. юристконсулт – Гл. спец. ДДСС – С. Ранкова
Гл.спец. ДДСС – Г. Маринова
Гл. спец. ДДСС – Д. Борисова
Гл. спец. „Архив” – М. Давидова
39
02 991-76-35
209
Военен отдел
Н-к ВО – Тодор Пичуров
СТ Спец &? Б.Дерменджиев
41
02 991-75-74
       
 
Техническа служба
   
1
Сектор „Контрол по строителството”:
Инж. Г. Иванов, Т. Петкова - техник
42
 
2
Гл. спец.УКР на ЖС и ТР -Олга Станкова,
гл.спец. ДДЖС и ТР . Сл. Нешева
48
 
3
Чертожници:
Ел. Илиева
М. Цветкова,
Л. Димитрова
47
 
4
Гл.спец.АГ и КТ-Пл. Божилов,
Гл. спец.АГ и КТ - Н. Поповски
47
 
5
Гл. юрисконсулт – Е. Аспарухова
Н-к сектор „ К и А” – Д. Райчева
43
 
6
Гл. спец. ДДСС -П. Иванова,
Техник - Д. Борисова, И. Димитрова
Гл.спец. АГ и КТ - Л. Атанасова,
Гл. спец. ГК - Б. Павлов
Д.Борисова
44
 
7
Гл.спец.УКР на ДЖС и ТР - В. Величкова
Гл.спец. АГ и КТ - Н. Стефанова
45
 
8
Нач. сектор ГК -инж. Ст. Шаркова
Гл. спец. ДДЖСиТР -инж. Н.Петров,
46
 
9
Н-к сектор "Лицензиране и регистриране на търговска дейност" - Д.манолкова
49
02 991-66-99
10
Н-к отдел АГГККС - инж.Р.Бенев
50
02 991-76-48
11
Гл. архитект – Б. Панчев
35
02 991-73-39
барака
Домакин – К. Исаева
32
 
барака
Инспекторат – Таня Раклиева
32
 
 
Шофьори:
Станислав Божилов
Венцислав Стоянов
   
101
Дежурни РСО:
Виктор Георгиев
Капка Алексиева
Вл. Йовчев
Веселка Хранова
Даниела Стойкова
20
991-44-75
 
Техници на ксерокса
 
9880056
9885304
9554133
 
Поземлена комисия
 
991-64-35
 
Данъчна служба
 
991-83-81
 
Банка ДСК
 
991-48-76
 
 Полицейски участък „Нови Искър”
Адрес: ул. Искърско дефиле 261
 Дежурен в полицейски участък „Нови Искър” -
Началник на полицейски участък „Нови Искър”
главен инспектор Иван Владов
  02/ 98 22 735
 
Второ „Районно управление Полиция” - дежурен 
 
02/ 98 20 820
   Столичен инспекторат
/За сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета, дупки по уличните платна и други
  02/ 987 55 55
дежурен:
02/991 6177 

tr valign=?/td

<Previous
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър
Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Ще бъде отпускан
ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ТОР  И  СЕМАНА

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 71 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter