Home arrow Община arrow Администрация
Администрация
9 март 2009 в 20:38
А
Албена Манолова Кръстанова – главен специалист „Фронт-офис”
Анна Александровна Георгиева - старши експерт „Човешки ресурси”
Антонио Йорданов Иванов - гл.специалист „Контрол по строителство”
Анета Георгиева Александрова-гл.специалист кметство „Негован”
Антоанина Величкова Венкова-гл.специалист кметство „Балша”
Ангел Димитров Митов - кмет на кметство Световрачене
Б
Биляна Симеонова Алексова - гл.специалист „РКТД” /„Регистрация и контрол на търговската дейност/
Бисер Николов Павлов - гл.специалист „Геодезия и кадастър”
Бойка Иванова Христова – младши счетоводител „ДДК”/други дейности по култура/
Бойко Христов Панчев – главен архитект
Борислав Младенов Младенов – старши юрисконсулт
Боряна Здравкова Спасова – технически изпълнител - чертожник
Богдана Петрова Денкова – гл.специалист кметство Локорско
Бистра Кирилова Иванчева – кмет на кметство Житен
В
Валентина Първанова Георгиева – касиер-събирач Фронт-офис
Виолета Владимирова Вацева – мл.счетоводител „ДДИ”/други дейности по икономика/
Валентин Костадинов Иванов – гл.специалист „Спортни дейности”
Валентина Стоянова Величкова – гл.специалист - Техническа служба
Венелина Любенова Петкова – гл. специалист км.Кубратово
Величка Иванова Лозева – гл.счетоводител „ДОО”/Други дейности по образование/
Валентин Цветков Котов – кмет на район „Нови Искър”
Валери Георгиев Динчев – кмет на км.Подгумер
Г
Галя Христова Евтимова – старши специалист „Гражданско състояние”
Георги Любомиров Иванов – гл. специалист „Контрол по строителство”
Гергана Георгиева Колева – технически изпълнител Фронт-офис
Георги Сергеев Борисов – кмет на кметство Кубратово
Д
Даринка Петкова Борисова – гл.специалист „Геодезия и кадастър”
Десислава Богданова Цветанова – гл.специалист „Геодезия и кадастър”
Десислава Димитрова Пешева – гл. специалист Техническа служба
Десислава Цветанова Манолкова – началник сектор „РКТД” /Регистрация и контрол на търговската дейност/
Димитър Томов Димитров – гл.специалист „Спортни дейности”
Диляна Костова Григорова-гл. специалист -кметство Житен
Даниела Стефанова Стоянова - гл. спец. –кметство Мировяне
Е
Елена Благоева Илиева - чертожник
Елисавета Райкова Ангелова - гл. специалист „Селско стопанство”
Елена Стоичкова Николова -гл. специалист –кметство Доброславци
Елена Стефанова Илчева – гл.спец.РТВ
Емил Иванов Алексиев –кмет на кметство Войняговци
Елена Светославова Соколова - гл. специалист –кметство Мировяне
З
Зорница Момчева Станчева – гл.спец „Екология”
Зорница Стефанова Димитрова – началник отдел „ЧРПАО”
Златко Иванов Златков – зам.кмет
И
Иво Велинов Цеков – гл.спец. „Екология”
Ирина Гълъбова Димитрова – техн.изпълнител
Иван Борисов Иванов – секретар на МКБППМН
Илияна Борисова Христова – младши счетоводител
Илия Трайков Богданова – зам.кмет
К
Камелия Михайлова Исаева - домакин
Катя Кирова Борисова – мл.счетоводител
Кристина Славева Петкова – гл.спец. „Младежки дейности, спорт и туризъм”
Камелия Иванова Стефанова – гл.спец. кметство Подгумер
Капка Николова Найденова – кмет на км. Кътина
Л
Лина Георгиева Димитрова - чертожник
Любомир Димитров Григоров – ст.експерт Инженерна инфраструктура
Лилия Станчева Атанасова – гл.спец. техническа служба
Лиляна Григорова Апостолова – касиер-счетоводител
М
Маргарита Георгиева Давидова - гл.спец. Архив
Милена Георгиева Банкова – гл.инженер
Мария Христова Цветкова - чертожник
Марияна Любомирова Стоичкова – Секретар на района
Маргарита Николова Величкова – гл.спец.км. Кътина
Младенка Латинова Рангелова- гл.спец.км.Световрачене
Марияна Атанасова Стойчева – гл. спец. Км. Войняговци
Мария Любенова Сотирова – нач. сектор „ОКВС”
Мимоза Ангелова Митрева – кмет на км. Локорско
Н
Надка Лазарова Стефанова – гл.спец. техн.служба
Николай Йончев Поповски – гл.спец. техническа служба
Нели Мирчева Клисарска – ст.експерт „Култура”
Никола Кръстев Никифоров – зам.кмет
П
Павлина Костадинова Иванова – гл.спец.”Селско стопанство”
Параскева Йорданова Пенева – нач.отдел „АТИО”
Пламен Павлов Божилов – гл. спец. Техническа служба
Павлина Христова Стратиева – нач. отдел „ФСД”
О
Олга Димитрова Станкова - гл. спец. Техническа служба
Р
Райко Бенев Райков – нач.отдел „ГАКС”
Росица Боянова Соколова – гл.спец.”ЕСГРАОН”
Радка Кирилова Божилова -куриер
Румяна Миланова Петрова – Финансов контрольор
С
Силва Стоянова Ранкова – гл.спец.”Селско стопанство”
Славия Борисова Иванова – нач.отдел „ОИЖН”
Славяна Екимова Нешева – гл.спец. Техническа служба
Снежа Веселинова Трендафилова – мл.юрисконсулт
Снежинка Ненкова Лилкова – гл.сп. „БИАДО”
Стойчо Стоянов Стоев – нач.отд. „ОМП и УК”
Стоянка Ангелова Шаркова – нач.сектор „Геодезия и кадастър”
Стойна Димитрова Николова – гл.спец. км. Чепинци
Соня Ангелова Стоянова – кмет на км. Чепинци
Светла Георгиева Цончева – кмет на км. Доброславци
Свилен Вучков Игнатов – кмет на км. Балша
Т
Теменужка Борисова Симеонова – технически секретар
Теменужка Петкова Лозанова – гл.спец. „ОИЖН”
Теодоси Благоев Димитров – кмет на Негован
Ц
Ю
Юлия Ангелова Панова – гл.счетоводител
Я
Яни Славчев Янев – нач.отдел „Инженерна инфраструктура „
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър
Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013Г.

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 41 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter