Home arrow Хоби arrow лов и риболов arrow лов и риболов arrow Видове дивеч и цени
Видове дивеч и цени
7 март 2009 в 18:31

Ц Е Н О Р А З П И С ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ В 
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЛОВЕН СЕЗОН 2004/2005 г.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ 
                  I. ЕДЪР ДИВЕЧ
1.           БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.
Срок за ловуване: - мъжки и приплоди          - от 1 септември до 31 януари 
                                   - женски –                           от 1 октомври до 31 декември
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.
ШИЛАР /ПЪРВИ РОГА/    СЕЛЕКЦИОННО                              155 Е

ДО

5.00 kg

1025 Е

ОТ

5.00

ДО

6.00 kg

1025 Е

+

3 Е *

ОТ

6.00

ДО

6.50 kg

1325 Е

+

                   5 Е*

ОТ

6.50

ДО

7.00 kg

1575 Е

+

6 Е *

ОТ

7.00

ДО

7.50 kg

1875 Е

+

7 Е *

ОТ

7.50

ДО

8.00 kg

2225 Е

+

8 Е *

ОТ

8.00

ДО

8.50 kg

2625 Е

+

8 Е *

ОТ

8.50

ДО

9.00 kg

3025Е

+

9 Е *

ОТ

9.00

ДО

9.50 kg

3475Е

+

10 Е *

ОТ

9.50

ДО

10.00 kg

3975Е

+

15 Е *

ОТ

10.00

ДО

10.50 kg

4725Е

+

19 Е *

ОТ

10.50

ДО

11.00 kg

5675 Е

+

25 Е *

ОТ

11.00

ДО

12.00 kg

6925 Е

+

43 Е *

ОТ

12.00

ДО

13.00 kg

11225 Е

+

72 Е *

НАД

13.00 kg

18425 Е

+

77 Е *

*ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩИ 10 ГРАМА.
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен елен - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.
За отстреляна кошута     -155 Е , ранена кошута - 180 Е
За отстрелян приплод      -    100 Е, ранен приплод - 155 Е
 
2.           ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.
Срок за ловуване: - мъжки и приплоди          - от 1 септември до 31 януари
                                   - женски –                           от 1 октомври до 31 декември
 
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА ТЕГЛОТО В КИЛОГРАМИ, ИЗМЕРЕН С ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ.
ШИЛАР /ПЪРВИ РОГА/ СЕЛЕКЦИОННО           100 Е

ДО

2.00 kg    

460 Е   

ОТ

2.00

ДО

2.50 kg

460 Е

+

2 Е    *

ОТ

2.50

ДО

3.00 kg

560 Е

+

                  3 Е *

ОТ

3.00

ДО

3.50 kg

710 Е

+

                  9 Е *

ОТ

3.50

ДО

4.00 kg

1160 Е

+

                17 Е *

ОТ

4.00

ДО

4.50 kg

2010 Е

+

28 Е *

НАД

4.50 kg

 3410 Е

+

 46 Е *

*ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩИ 10 ГРАМА.
За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен елен лопатар - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.
За отстреляна кошута - 50 Е, ранена кошута - 75 Е
 
За отстрелян приплод    - 50 Е, ранен приплод - 65 Е
 
3.           СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.
Срок за ловуване: - мъжки - селекционно          - от 1май до 30 октомври
                                                  - трофейно                       
                                 - женски и приплоди -       от 1 септември до 30 октомври
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА ТЕГЛОТО, ИЗМЕРЕНО В ГРАМОВЕ, КАТО ЗА ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ СЕ ПРИСПАДАТ 90 ГРАМА.
 
 

ДО

 

 

250 g    

155 Е

 

 

ОТ

250

ДО

300 g

155 Е

+

                  3 Е    *

ОТ

300

ДО

350 g

305 Е

+

5 Е *

ОТ

350

ДО

400 g

555 Е

+

8 Е *

ОТ

400

ДО

450 g

955 Е

+

13 Е *

ОТ

450

ДО

500 g

1605 Е

+

18 Е *

НАД

 

 

500 g

2505 Е

+

23 Е *

* ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ГРАМ.
За трофей над 150.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен сръндак - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.
За отстреляна сърна -    75 Е, ранена сърна    - 100 Е
За отстрелян приплод - 50 Е, ранен приплод - 65 Е
 
 
4.           МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.
Срок за ловуване: - мъжки, трофейно зрели - целогодишно
                                   - мъжки и женски – от 1 септември до 31 януари
 
 
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО ОТ ДЪЛЖИНАТА НА РОГАТА.

ДО

 

 

50.00 cm

460 Е

 

 

ОТ

50.00

ДО

60.00 cm

460 Е

+

        30 Е    *

ОТ

60.00

ДО

70.00 cm

760 Е

+

51 Е *

ОТ

70.00

ДО

80.00 cm

1270 Е

+

153 Е *

НАД

 

 

80.00 cm

2800 Е

+

205 Е *

* ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки следващ сантиметър
За ранен муфлон - 50% от стойността на дължината на трофея, заявен от ловеца.
За отстреляна женска - 50 Е, ранена женска - 100 Е
За отстрелян приплод -    30 Е, ранен приплод    - 50 Е
 
       5. ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.
      А. ПОДБОРЕН ЛОВ:
Срок за ловуване: - мъжки             - целогодишно
                                   - женски, приплоди, едно и двегодишни прасета – от 1 септември до 31 декември
 
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО ОТ ДЪЛЖИНАТА НА ДОЛНИТЕ ЗЪБИ

ДО

 

 

14.00 cm

155 Е

 

 

ОТ

14.00

ДО

16.00 cm

155 Е

+

    10 Е    *

ОТ

16.00

ДО

18.00 cm

355 Е

+

13 Е *

ОТ

18.00

ДО

20.00 cm

615 Е

+

 20 Е *

ОТ

20.00

ДО

22.00 cm

1015 Е

+

 31 Е *

НАД

22.00

 

 

1635 Е

+

                    51 Е *

* ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ МИЛИМЕТЪР.
ЗА РАНЕН ГЛИГАН                      - 360 Е
ЗА ОТСТРЕЛЯНА ДИВА СВИНЯ ДО 1 ГОД. -     50 Е
ЗА ОТСТРЕЛЯНА ДИВА СВИНЯ ОТ 1 ГОД. ДО 2 ГОД. – 105 Е, РАНЕНА – 130 Е
ЗА ОТСТРЕЛЯНА ЖЕНСКА НАД 2 Г.      - 510 Е,    РАНЕНА    - 510 Е
ЗА ОТСТРЕЛЯН ГЛИГАН НАД 125 т.    по СІС СЕ ЗАПЛАЩА    10 %    ВЪРХУ    ЦЕНАТА НА ТРОФЕЯ.
 
Б/ ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:
Срок за ловуване:    - от 1 октомври до 31 декември
                                
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО ОТ ДЪЛЖИНАТА НА ДОЛНИТЕ ЗЪБИ.

ДО

 

 

14.00 cm

205 Е

ОТ

14.00

ДО

16.00 cm

255 Е

ОТ

16.00

ДО

18.00 cm

410 Е

ОТ

18.00

ДО

20.00 cm

665 Е

ОТ

20.00

ДО

22.00 cm

970 Е

НАД

22.00

 

 

                     1 640 Е

ЗА ОТСТРЕЛЯНА ДИВА СВИНЯ ДО 1 ГОД. -     50 Е
ЗА ОТСТРЕЛЯНА ДИВА СВИНЯ ОТ 1 ГОД. ДО 2 ГОД. – 105 Е
ЗА ОТСТРЕЛЯНА ЖЕНСКА НАД 2 Г.     -    310 Е, 
ПРИ ЛОВ НА ГОНКА ТАКСИ ЗА ПРАЗЕН ИЗСТРЕЛ, РАНЕН И НЕНАМЕРЕН ДИВЕЧ НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ.
 
 
 
 
6.           ДИВА КОЗА - RUPICAPRA RUPICAPRA L.:
Срок за ловуване: - мъжки    - от 1 септември до 30 април
                                   - женски – от 1 септември до 31 януари
 
 
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТОЧКОВА СИСТЕМА CIC.

ДО

 

 

80.00 т

660 Е

 

 

ОТ

80.00

ДО

85.00    m

660 Е

+

    20 Е    *

ОТ

85.00

ДО

90.00    m

760 Е

+

                32 Е *

ОТ

90.00

ДО

95.00    m

920 Е

+

52 Е *

ОТ

95.00

ДО

100.00 т

1180 Е

+

80 Е *

НАД

 

 

100.00 т

1580 Е

+

102 Е *

* ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ТОЧКА
ЗА РАНЕНА ДИВА КОЗА           - 565 Е
 
 
7.           ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН /ЗУБЪР/ - BISON BONASUS L.
Срок за ловуване: - мъжки                             - целогодишно
                                   - женски и приплоди – от 1 септември до 31 декември
 
 
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТОЧКОВА СИСТЕМА CIC.

ДО

 

 

130.00 т

1550 Е

ОТ

130.01

ДО

150.00 т

2050    Е

ОТ

150.01

ДО

170.00 т

3070    Е

НАД

 

 

170.01 т

4090    Е         

ЗА РАНЕН ЗУБЪР 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРОФЕЯ, ЗАЯВЕН ОТ ЛОВЕЦА.
ЗА ОТСТРЕЛЯНА ЖЕНСКА         - 1550 Е.
ЗА ОТСТРЕЛЯН ПРИПЛОД         -      770 Е.
 
8.           ТИБЕТСКИ ЯК - BOS MUTUS P.
Срок за ловуване: - мъжки                             - целогодишно
                                   - женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
 
ЗА ОТСТРЕЛА СЕ ЗАПЛАЩА    -    ЗА МЪЖКИ И ЖЕНСКИ - 2050 Е
ЗА РАНЕН    ЯК                                                                                -1025 Е
 
9.           ГЛУХАР - TETRAO UROGALLUS L.
Срок за ловуване: - мъжки                            - от 15 април до 15 май                 
 
       ОТСТРЕЛВАТ СЕ САМО МЪЖКИ ЕКЗЕМПЛЯРИ.
       ЗА ОТСТРЕЛЯН ГЛУХАР СЕ ЗАПЛАЩА    -    1000 Е.
       ЗА РАНЕН ГЛУХАР                                       -        255 Е.
 
10.        ДИВА ПУЙКА - MELEDGRIS GALLOPAVO L -    25 Е
Срок за ловуване:                                      - от 1 октомври    до 28 февруари
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
          КАФЯВА МЕЧКА /СТРЪВНИЦА/ - URSUS ARCTOS L.
ТРОФЕЯТ СЕ ЗАПЛАЩА НА БАЗА КОЖАТА, НЕОСОЛЕНА, ИЗМЕРЕНА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТОЧКОВА СИСТЕМА СIС.

ДО

 

 

300.00 т

3835 Е

ОТ

300.00

ДО

350.00 т

3835 Е    +    46 Е*

ОТ

350.00

ДО

400.00 т

6135 Е    +    62 Е*

НАД

 

 

400.00 т

9235 Е    +153 Е*

* ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ТОЧКА.
ЗА РАНЕНА МЕЧКА – 1550 Е
 
II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ.
1. ЗАЕК - LEPUS EUROPEUS/ PALL/                                                               -    50 Е.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември
2. НУТРИЯ - MIOCASTOR COYPUS MOL                                                           -    15    Е   
Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари
3.ФАЗАН - РHASIANUS COLCHICUS /L/                                                        -      8 Е.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
 
 
4. ДИВИ ПАТИЦИ    РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ.                                                            -      6    Е.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
5. ПОЛУДИВА ПАТИЦА - ANAS PLATYRYNCHOS /L/.                           -      5    Е.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
6. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА    -    ANAS ALBIFRONS /SCOP/     -     25 Е
 Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
7. ЯРЕБИЦА - PERDIX PERDIX /L/                                                                  -     25 Е 
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември  
8. КЕКЛИК    - ALECTORIS GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/                  -     25 Е
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември  
9. ГОРСКИ БЕКАС    -    SCOLOPAX RUSTICOLA /L/                                         -     25 Е.
Срок за ловуване: от 15 август до 28 февруари
10. ГРИВЕК - COLUMBA PALUMBUS /L /                                                          -       5 Е.
Срок за ловуване: от 15 август до 28 февруари
11. ГУРГУЛИЦА -STREPTOPELIA TURTUR /L/                                                 -       5 Е
Срок за ловуване: от 15 август до 30 октомври
12. ПЪДПЪДЪЦИ - COTURNIX COTURNIX /L/                                           -       5 Е
Срок за ловуване: от 15 август до 30 октомври
13. ТОКАЧКА - NUMIDA MELEAGRIS L.                                                           -       5 Е
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
- разселени в интензивни устроени ловища -    от 1 септември до 28 февруари
14. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА- GALLINAGO GALLINAGO                     -       5 Е
Срок за ловуване: от 15 август до 28 февруари
15. СКОРЕЦ - STURNUS VULGARIS L.                                                              -      1    Е
Срок за ловуване: от 15 август до 30 ноември
16. СВРАКА - PICA PICA /L/                                                                                        -      1    Е
Срок за ловуване: целогодишно
17. ПОСЕВНА ВРАНА- CORNUS FRUGILEGUS L.                                                         -       1 Е
Срок за ловуване: целогодишно                           
18. СИВА ВРАНА - CORVUS CORNIX /L/                                                                  -       1 Е
Срок за ловуване: целогодишно    
19. ЧАВКА - COLOEUS MONEDULA L.                                                           -      1 Е
Срок за ловуване: целогодишно
20. ЧЕРНА ЛИСКА-FULICA ATRA                                                           -      1 Е
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари
 
  ЗАБЕЛЕЖКИ   :
                                - ПРИ ЛОВА НА ДРЕБЕН ДИВЕЧ /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА    НУТРИЯТА/    ВЪРХУ ОТСТРЕЛНИТЕ ТАКСИ СЕ НАЧИСЛЯВАТ 10% ЗА РАНЕН И НЕНАМЕРЕН ДИВЕЧ. 
                                - ДРЕБНИЯТ ДИВЕЧ , ОТСТРЕЛЯН ОТ ЧУЖДЕНЦИ СЕ ИЗНАСЯ ОТ СТРАНАТА , ПРИДРУЖЕН С РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ , ЗАВЕРЕН И ПОДПЕЧАТАН ОТ РЕГИОНАЛНА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ ЕКСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ.
 
III. ХИЩНИЦИ.
 1. ВЪЛК    -    CANIS LUPUS L                                                                          -    410 Е.
Срок за ловуване: целогодишно
 2. ДИВА КОТКА    - FELIS SILVESTRIS SCHREB                                                      -    105 Е.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 28 февруари
- във ферми за дребен дивеч -    целогодишно
 3. ЛИСИЦА    - VULPES VULPES                                                                         -       5    Е.
Срок за ловуване: целогодишно
 4. ЧАКАЛ     - CANIS AUREUS L.                                                                                   -       5 Е.
Срок за ловуване: целогодишно
 5. БЯЛКА    - MARTES FOINA L.                                                                                   -     25 Е.
Срок за ловуване: целогодишно
 6. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L.                                                             -     25 Е.
Срок за ловуване: целогодишно
 
       ЗАБЕЛЕЖКА : ОТСТРЕЛНИТЕ ТАКСИ ВКЛЮЧВАТ    ДРАНЕТО И ОСОЛЯВАНЕТО НА КОЖИТЕ.
 
IV. РИБОЛОВ
1. ПЪСТЪРВОВИ ВИДОВЕ:
     СРОК ЗА РИБОЛОВ - ОТ 01.02.    ДО    01.10.
     - ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РИБОЛОВ ДНЕВНО    - 20 Е.
       НА РИБОЛОВЕЦ /БЕЗ ТРАНСПОРТ/
     - ЗА ЕДИНИЧЕН ТРОФЕЕН ЕКЗЕМПЛЯР НАД 2 КГ.    -    20 Е.
 2. ДРУГИ ВИДОВЕ 
       СРОК ЗА РИБОЛОВ - ОТ 15.06 ДО 15.04.
 
 
 
 
 
 
       -    ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РИБОЛОВ ДНЕВНО - 20 Е.
          НА РИБОЛОВЕЦ /БЕЗ ТРАНСПОРТ/.
       -    ЗА ЕДИНИЧЕН ТРОФЕЕН ЕКЗЕМПЛЯР НАД 4 КГ.    -    10 Е.
V. ДИВЕЧОВО МЕСО - ОТСТРЕЛЯНО И ЗАКУПЕНО ОТ ЛОВЦИТЕ.
          1. ЕЛЕНИ                                                                                                -     3 Е    ЗА КГ.
          2. СЪРНИ                                                                                                -     4 Е    ЗА КГ.
          3. МУФЛОНИ                                                                                    -     3 Е    ЗА КГ .
          4. ДИВИ СВИНЕ                                                                          -     2 Е    ЗА КГ.
          5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ                                        -     2 Е    ЗА КГ.
          6. ЗАЕК                                                                                         -    БЕЗПЛАТНО
          7. ФАЗАН , ПАТИЦА И ТОКАЧКА                                                  -     4    Е ЗА 1 БР.
          8.    ГЪСКА                                                                                             -    5 Е ЗА 1 БР.
          9.    ГРИВЕК,ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК                               -    БЕЗПЛАТНО.
         10. ЯРЕБИЦА , КЕКЛИК И БЕКАС                                      -    БЕЗПЛАТНО
         11. ДИВА ПУЙКА                                                                       -    10 Е ЗА 1 БР.
         12. СКОРЕЦ                                                                                          -    БЕЗПЛАТНО
 
            ЗАБЕЛЕЖК А : ЗА ЦЯЛОТО ЖИВОТНО С КОЖА , ИЗКОРМЕНО ,     БЕЗ ГЛАВА /ПО БДС/, ВКЛЮЧИТЕЛНО  ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ.
 
VI. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ, ОТСТРЕЛЯНИ И ЗАКУПЕНИ ОТ ЛОВЦИТЕ
              1. БЛ . ЕЛЕН И ЕЛЕН ЛОПАТАР                                                  -    130 Е.
              2. ДИВА СВИНЯ                                                                          -    100 Е
              3. СЪРНА, МУФЛОН И ДИВА КОЗА                               -      80 Е.
              4. ЗУБЪР И ТИБЕТСКИ ЯК                                                -    130 Е 
  
            ЗАБЕЛЕЖКА   : В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО ДРАНЕТО И ОСОЛЯВАНЕТО НА ЦЯЛАТА КОЖА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ.
 
РАЗДЕЛ ВТОРИ    -      ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
               
1. ОДОБРЕНИТЕ ЦЕНИ СА МИНИМАЛНИ. ЛИЦАТА СТОПАНИСВАЩИ ДИВЕЧА, МОГАТ ДА ДОГОВАРЯТ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ. ЛОВУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА НА БАЗА    СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ.
                  2. КОМИСИОННИТЕ СА ДО 15 % ОТ ДОГОВОРЕНИТЕ БРУТНИ ЦЕНИ/ ДО 15 ЛВ. НА ВСЕКИ 100 ЛВ./. ДИРЕКТНИ КЛИЕНТИ    НЕ ПОЛУЧАВАТ    КОМИСИОННИ    И ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА. 
3. ТРОФЕИТЕ ОТ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН , ЕЛЕН ЛОПАТАР И СРЪНДАК СЕ ЗАПЛАЩАТ НА БАЗА ТЕГЛО , ИЗМЕРЕНО 24 ЧАСА СЛЕД ОБРАБОТКАТА ИМ. ПРИ    ОЦЕНКАТА ПО СІС НА БЛ. ЕЛЕН СЕ ПРИСПАДАТ 700 г. ОТ ТЕГЛОТО НА ТРОФЕЯ.    ПРИ    ОЦЕНКАТА ПО СІС НА    ЕЛЕН ЛОПАТАР СЕ ПРИСПАДАТ    250 г. ОТ
ТЕГЛОТО НА ТРОФЕЯ. В СЛУЧАИТЕ НА ИЗМЕРВАНЕ НА ТРОФЕИТЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА ТОЗИ СРОК , ОТ ТЕГЛОТО СЕ ПРИСПАДАТ 5% ЗА ВЛАЖНОСТ.
          4. ЗА ТРОФЕИ НАД 230.00 ТОЧКИ ЗА БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН В ОЦЕНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ДА СЕ ПРИСПАДАТ 10 % ОТ ТЕГЛАТА ИМ, АКО НЕ Е ИЗМИНАЛ НУЖНИЯТ 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД СЛЕД ОТСТРЕЛА ИМ.
5. ЗА ТРОФЕИ НАД 200.00 ТОЧКИ ЗА ЕЛЕН ЛОПАТАР В ОЦЕНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ДА СЕ ПРИСПАДАТ 10 % ОТ ТЕГЛАТА ИМ, АКО НЕ Е ИЗМИНАЛ НУЖНИЯТ 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД СЛЕД ОТСТРЕЛА ИМ.
                  6. ЛИЦАТА, СТОПАНИСВАЩИ ДИВЕЧА    ГАРАНТИРАТ ДО 15% ТОЧНОСТ ПРИ ОТСТРЕЛА НА ЗАЯВЕНИЯ ТРОФЕЙ /НЕ ВАЖИ ЗА ГЛИГАН/.    КОГАТО РАЗЛИКАТА В ГАРАНТИРАНАТА ТОЧНОСТ Е НАД 15% , СЛУЧАЯТ СЕ РЕШАВА В НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ .
                  7. ТРОФЕИ ОТ БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН С ОЦЕНКА НАД 250 ТОЧКИ, ЕЛЕН ЛОПАТАР С ОЦЕНКА НАД 200 ТОЧКИ, СРЪНДАК С ОЦЕНКА НАД 160 ТОЧКИ, МУФЛОН С ОЦЕНКА НАД 230 ТОЧКИ И ДИВА СВИНЯ С ОЦЕНКА НАД 140 ТОЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ПО   CIC , НЕ СЕ ИЗНАСЯТ ОТ СТРАНАТА ДО ИЗТИЧАНЕТО НА 6 МЕСЕЦА ОТ ОТСТРЕЛА.
                  8.    ОТСТРЕЛЯНИТЕ ЛОВНИ ТРОФЕИ    СЕ ОЦЕНЯВАТ ПО    ФОРМУЛИТЕ    НА    СІС, МАРКИРАТ И ПЛОМБИРАТ ОТ    ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ. ТАКСАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОТСРЕЛЯНИТЕ    ЛОВНИ    ТРОФЕИ    И ПОЛАГАЩИТЕ СЕ МЕДАЛИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ СТОПАНИСВАЩИТЕ ДИВЕЧА.
                  9. ТРОФЕИТЕ, ОТСТРЕЛЯНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛОВЦИ СЕ ИЗНАСЯТ,    ПРИДРУЖЕНИ С ОЦЕНИТЕЛЕН И РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ,    ЗАВЕРЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ЦЕЛТА ДРУГИ ЕКСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ.
                  10. ОТСТРЕЛЯНИЯТ    ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛОВЦИ    ДРЕБЕН ДИВЕЧ И ГЛУХАР, КАКТО    И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ СЕ ИЗНАСЯТ, ПРИДРУЖЕНИ С РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, ЗАВЕРЕН ОТ РЕГИОНАЛНА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ЦЕЛТА ДРУГИ ЕКСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ.
                  11. АКО ЗА ЕДИН ЛОВЕН ДЕН ЛОВЦИТЕ НЯМАТ ДАДЕН НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ НЕ    СЕ    ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОНКАТА.
                  12. ПРОПУСНАТИЯ    ИЗСТРЕЛ НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ОТ ЛОВЕЦА, НО СЕ ЗАПИСВА ПРИ ОФОРМЯНЕТО НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ.
                  13. ЧУЖДЕСТРАННИ ЛОВЦИ /РИБОЛОВЦИ/ ТУРИСТИ МОГАТ ДА ЛОВУВАТ /РИБОЛОВСТВАТ/ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , САМО СРЕЩУ ЛОВЕН /РИБОЛОВЕН / БИЛЕТ ПО ОБРАЗЕЦ    НА НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ КЪМ МЗГ , ИЗДАДЕН ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕСНИЧЕЙСТВА И ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ , НА ОСНОВАНИЕ ЛОВНИЯТ /РИБОЛОВНИЯ/    ИМ БИЛЕТ ОТ СЪОТВЕТНАТА СТРАНА. 

                  ТАКСА ЗА ЛОВЕН БИЛЕТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ , ОПРЕДЕЛЕНА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ- 45 ЛВ. /ОТЧУЖДЕСТРАННИ ЛОВЦИ СЕ ЗАПЛАЩА В   EUR   ПО КУРСА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ДЕН/
                  ТАКСА ЗА РИБОЛОВЕН БИЛЕТ ЗА ЕДИН МЕСЕЦ , ОПРЕДЕЛЕНА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - 35 ЛВ. /ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ РИБОЛОВЦИ СЕ ЗАПЛАЩА В   EUR   ПО КУРСА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ДЕН/
14 ЛИЦАТА СТОПАНИСВАЩИ ДИВЕЧА    МОГАТ ДА ДОГОВАРЯТ ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ЛОВ, ОДОБРЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ КЪМ МЗГ.       

Вашият коментар

Моля, влезте в профила си или се регистрирайте за да добавите коментар

Next>
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър
Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Ще бъде отпускан
ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ТОР  И  СЕМАНА

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 17 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter